ZDRAVO Z NARAVO – ŠMARNICA

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

VREDNOST OPERACIJE: 17.054,03€
ZNESEK SOFINANCIRANJA PO ODLOČBI ZA SOFINANCIRANJE Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): 13.228,36€
NAČIN FINANCIRANJA: Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
AKRONIM: Šmarnica
CILJI OPERACIJE: Izboljšanje trženja lokalnih proizvodov in storitev, prepoznavnost območja
Z izvajanjem operacije zagotavljamo ohranjanje kulturne dediščine na podeželju z razvojem dejavnosti za prosti čas, turizem in kulturo.

Z operacijo bomo dosegli naslednje cilje:
Razvili bomo 4 nove produkte (sok, marmelada, eterično olje, tinktura).
Realizirali bomo 12 delavnic:

ČAS TRAJANJE OPERACIJE: 2018-2019
STATUS OPERACIJE: V TEKU

KONTAKT: Anica Maraž, vinogradnisko.drustvo.lisec@gmail.com

Operacija ZDRAVO Z NARAVO je projekt, ki bo pomagal k uresničevanju ciljev strategije lokalnega razvoja LAS STIK z opredeljenim tematskim področjem razvoja osnovnih storitev, s ciljem izboljšanja trženja lokalnih proizvodov in storitev, prepoznavnost območja, z ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine na podeželju ter z razvojem dejavnosti za prosti čas, turizem in kulturo.
Vodilni partner oz. nosilec operacije je DRUŠTVO VINOGRADNIKOV »LISEC« DOBRNIČ, v projektu sodelujejo tudi naslednji partnerji:

Cilji in rezultati projekta rezultirajo skozi različne ciljne aktivnosti: delavnice, produkti, dogodki.
Obiskovalce te spletne strani vabimo k spremljanju in sodelovanju pri aktivnostih.

AKTIVNOSTI:

 

PRIČAKOVANI REZULTATI:

DELAVNICE

DOGODKI

PRODUKTI

Povezave:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
https://www.program-podezelja.si/sl/