Kako postaneš naš član

Član društva lahko postane vsak, ki želi v njem sodelovati in se ukvarja z vinogradništvom ali je
pri svojem delu kako drugače povezan s tem področjem. Članstvo v društvu je prostovoljno.

Kdor želi postati naš član, mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva, se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in plačeval članarino.

Član društva lahko pod enakimi pogoji postane tudi tujio državljan.

Društvo ima redne in izredne člane.

Za več informacij prosim kontaktirajte na:
vinogradnisko.drustvo.lisec@gmail.com
Anica Maraž (040 468 731)